AstralSag Биоритми Биоритмите не са хороскоп и не предказват неизбежни събития. Те отразяват тенденции, които зависят от начина на живот на индивида. За да го пресметнете-

Въведете рождената си дата:

Ден:

Месец:

Година:

Изчисление за следващ ден

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ, ЕМОЦИОНАЛНИ, ФИЗИЧЕСКИ БИОРИТМИ НА ОРГАНИЗМА. Какво представляват те?

Биоритмите се определят от датата на раждане на човека. Швейцарският инженер Фрю изработва първата скала за пресмятане на биоритмите.

В момента на раждане и трите цикъла на биоритмите са в нулева фаза. Те се променят по синусоидален закон. Това означава, че се изменят хармонично. Всеки цикъл има положителни, отрицателни критични стойности /дни/. Единият полупериод на тези биоритми се проявява като „щастлив” , а другият - като „нещастен”.

Моля въведете ден!